niedziela, 12 grudnia 2021

piątek, 26 listopada 2021

poniedziałek, 15 listopada 2021

DZIEŃ SENIORA

W dniu 15.11. 2021 r uroczyście świętowaliśmy ogólnopolski Dzień Seniora.W uroczystości tej wzięli udział Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior i Wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, którzy przybyli do nas z życzeniami. Seniorzy przygotowali pełen humoru występ artystyczny. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek i wspólna zabawa taneczna.
 

środa, 10 listopada 2021

Akademia z okazji Święta Niepodległości


Dzienny Dom Senior we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Sieradzu przygotował uroczystą Akademię z okazji odzyskania przez nasz Kraj Niepodległości. Nasi podopieczni bardzo chętnie wzięli udział w świętowaniu tego radosnego dnia dla naszej ojczyzny, która po 123 lat odzyskała upragnioną wolność. W programie artystycznym nie zabrakło wierszy mówiących o losach naszej ojczyzny, oraz najbardziej znanych pieśni patriotycznych.

poniedziałek, 18 października 2021

Zajęcia z jogi

Dzisiaj Seniorzy mogli skorzystać z zajęć „Joga na zdrowy kręgosłup” prowadzone przez Panią Karolinę Majstrak. Joga zmiesza dolegliwości bólowe kręgosłupa, poprawia postawę ciała i uspokaja organizm.
 

czwartek, 24 czerwca 2021

WIANKI


Przy pięknej słonecznej pogodzie w naszym ogrodzie letnim zostało zorganizowane spotkanie wiankowe przy grillu, w którym uczestniczyli Mieszkańcy naszej placówki oraz uczestnicy Dziennego Domu "Senior +" z Sieradza. Na imprezie nie zabrakło przepysznego grilla, wspólnego biesiadowania oraz tradycyjnego puszczania wianków. Dobrej zabawy nie było końca.

środa, 23 czerwca 2021

wtorek, 1 czerwca 2021

Oglądamy obrazy wystawione w BWA

Spodobało nam się. To już druga wizyta w miejscowym BWA w tak krótkim czasie...

Tym razem mogliśmy podziwiać twórczość pary artystów: Pani Olgi Pelipas i Pana Marcina Jaszczaka.

Ciekawe portrety, realistyczne krajobrazy wzbudziły nasz niekłamany zachwyt.

środa, 19 maja 2021

Warsztaty garncarstwa - wizyta w BWA.

Niedawno odwiedziliśmy siedzibę sieradzkiego BWA celem uczestnictwa w zajęciach garncarskich. Była to nasza pierwsza "wycieczka" od dłuższego czasu. Z wielką radością poznaliśmy tajniki tworzenia przedmiotów z gliny. Kontakt z plastycznym materiałem dał nam wiele satysfakcji połączonej z możliwością aktywnej kreacji. Serdecznie dziękujemy organizatorom. Prosimy o nas pamiętać w przyszłości, gdy będą realizowane podobne przedsięwzięcia.

wtorek, 6 kwietnia 2021

poniedziałek, 29 marca 2021

Czasowe zawieszenie działalności Senior+ od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku.WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 26 marca 2021 r.

ZRPS-III.9421.75.2021

 

 

Pani/Pan
Prezydent, Starosta, Burmistrz, Wójt
w województwie łódzkim

 

DECYZJA

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa łódzkiego, w okresie od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku w:

 a. placówkach wsparcia dziennego;

 b. dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach typu Senior+;

 c. środowiskowych domach samopomocy;

 d. warsztatach terapii zajęciowej;

e. klubach integracji społecznej.

 

Zgodnie z art. 11h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia i nie wymaga uzasadnienia

POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Łódzkiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że na decyzję nie może być wniesiona skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Zgodnie z art. 11h ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie wymaga uzasadnienia.

 

 

WOJEWODA ŁÓDZKI

Tobiasz Bocheński

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie

  w województwie łódzkim

2. a/a

 

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

piątek, 12 lutego 2021