wtorek, 26 maja 2020

Wznowienie działalności Senior+

Z radością informujemy o wznowieniu działalności naszego Dziennego Domu Senior+.
Począwszy od czwartku 2020-05-28, zapraszamy wszystkich naszych podopiecznych na spotkania, które odbywać się będą w siedzibie Senior+.
Prosimy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności, zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi sanitarnymi.

czwartek, 12 marca 2020

Polecenie Wojewody Łódzkiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

placówkach wsparcia dziennego;
centrach integracji społecznej;
klubach integracji społecznej;
dziennych domach i klubach seniora;
środowiskowych domach samopomocy;
warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.